Geodezja Lubań

Dawid Janikowski, Waldemar Wrona

geodezja www.geodezjaluban.pl
ul. Bracka 7a
59-800 Lubań
tel. 500 111 051
tel. 508 158 005
fax: 75 612 62 56

GEODEZJA
Dawid Janikowski
Waldemar Wrona

Adres:
ul. Bracka 7a
59-800 Lubań

Telefon:
Dawid: 500 111 051
Waldemar: 508 158 005
Nr faksu: 75 612 62 56

E-mail:
biuro@geodezjaluban.pl

Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz wykonać:
  • mapę do celów projektowych
  • inwentaryzację budynku i przyłączy
  • wytyczenie budynku
  • wytyczenie i pomiar powykonawczy sieci uzbrojenia terenu
  • podział działki
  • wznowienie znaków granicznych
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • uzyskać poradę w zakresie geodezji, budownictwa, nieruchomości